top of page

Om Jus24

Jus24 er en blogg med fokus på aktuelle rettslige problemstillinger. Bloggen drives av advokat Espen Auberg som er partner i Advokatfirmaet Nova. Espen Auberg som har spisskompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, kontraktsrett og idrettsjus, og er sertifisert som mekler av Den Norske Advokatforening. Advokatfirmaet Nova er et fullservice advokatfirma med kontorer i Oslo sentrum som yter bistand til privatpersoner, virksomheter og organisasjoner.

 

Målsetningen med bloggen er at jurister, media og andre interesserte vil bruke bloggen som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.

Om Jus24: About
logo.png
bottom of page