Søk

Endringer i avhendingsloven

I juni 2021 vedtok regjeringen forskrift til avhendingsloven som trer i kraft 1. januar 2022.

Mekling

Utenrettslig mekling er et rimeligere, raskere og mindre risikofylt alternativ til domstolsbehandling.

Forskjeller mellom sameie og borettslag

I hvilken grad en selv kan bestemme over ens egen bolig reguleres dels av vedtektene i det aktuelle sameiet/borettslaget, og dels i lov.

Forsinkelser ved oppføring av ny bolig

I praksis viser det seg ofte at overtagelsen av en ny bolig ikke lar seg gjennomføre til de frister en satt ved inngåelsen av avtalen.

Fra fotballagent til formidler

Fra fotballagenter til formidlere. FIFAs kongress fattet i 2014 et vedtak om at det daværende agentreglementet skulle oppheves, og erstattes

Tredjeparts eierskap i fotballspillere

Inntil FIFA forbød tredjeparts eierskap av spillerens økonomiske rettigheter (TPO) i desember 2014, var TPO en vanlig finansieringsmodell

Tvisteløsning i idretten

Nasjonalt og internasjonalt er idretten gitt en stor grad av autonomi, noe som innebærer at så lenge idretten holder seg innenfor visse...

Bruk av boligadvokat ved eiendomstvister

Et kjapt Google-søk på søkeordene «boligadvokat», «eiendomsadvokat» eller «eiendomsrettsadvokat» viser at mange advokater konkurrerer om å

1
2