top of page
Post: Blog2_Post
  • Forfatterens bildeEspen Auberg

Ny kommentarutgave til FIFAs overgangsreglement

10 november 2021 ga FIFA ut den etterlengtede 2021-utgaven av sin kommentarutgave til FIFAs overgangsreglement, the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). Den nye kommentarutgaven vil erstatte den første kommentarutgaven utgitt in 2007, som ble publisert for å supplere RSTP som trådte i kraft i 2001 etter samarbeid og forhandlinger mellom FIFA, UEFA og EU-kommisjonen.


2021- versjonen av kommentarutgaven til RSTP ble lansert under en FIFA-presentasjon 10. November 2021, der det ble gitt presentasjoner av FIFA-president Giovanni Infantino og juridisk direktør i FIFA, Emilio Garcia Silvero. Under lanseringen var det også paneldebatter som involverte bl.a. medlem av EU-kommisjonen og medlem av FIFAs tvisteløsningsdomstol Michele Colucci, og FIFA-visegeneralsekretær Alasdair Bell, tidligere leder av FIFAs overgangsavdeling samt nåværende leder for FIFAs overgangsavdeling, Erika Montemor Ferreira.


FIFAs uttalte mål med 2021-versjonen av kommentarutgaven er at den vil bidra til å at fotballforbund, klubber, spillere, ligaer og idrettsjuridiske eksperter skal kunne implementere og forstå reglene på tvers av det globale fotballmiljøet. 2007-utgaven av Kommentaren blir jevnlig referert til av juridiske representanter som er involvert i tvister som blir gjennomført i FIFAs beslutningsorganer, samt i tvister i The Court of Arbitration for Sport (CAS) og blir også referert til regelmessig i CAS-priser.


RSTP i sin nåværende form trådte i kraft i 2001, etter Bosman-saken, der EU-domstolen konkluderte med at fotballklubber er forpliktet til å overholde Eus regelverk, herunder prinsippet om fri bevegelse for arbeidere, og at de ikke kan kreve overgangssum for en spiller hvis kontrakt er utløpt uten å bryte prinsippet om fri bevegelighet for arbeidere. Etter Bosman-saken begynte FIFA å jobbe med en ny utgave av RSTP, og i 2001, etter årevis med diskusjoner mellom EU, UEFA og FIFA, ble det inngått en avtale, der partene ble enige om sentrale prinsipper for overgang av fotballspillere. Disse prinsippene ble deretter implementert i RSTP utgitt i juli samme år, og de sentrale prinsippeneforblir de samme i dag.

RSTP har vært sentral i et stort antall tvister, først og fremst i kontraktsmessige tvister mellom klubber og spillere, og tvister mellom klubber med hensyn til overgangssummer, trenings- og utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler. FIFA forventer at DRC (Dispute Resolution Chamber) alene vil håndtere rundt 3500 tvister per år, mens PSC (Players’ Status Chamber) håndterer omtrent 700 tvister og 6000 søknader på årsbasis.


Det gjenstår å se om 2021 versjonen av kommentarutgaven av RSTP vil føre til en nedgang i antall fotballrelaterte tvister.


Comments


logo.png
bottom of page