top of page
Post: Blog2_Post
  • Forfatterens bildeEspen Auberg

Kjøper tilkjent prisavslag for meglers mangelfulle opplysninger

Oppdatert: 25. aug. 2022

Gulating lagmannsrett tilkjente i februar 2021 en kjøper av en leilighet i Stavanger et prisavslag på 300 000 kroner, som følge av at eiendomsmegleren ikke hadde opplyst om at loftet ikke var godkjent for varig opphold, til tross for at han hadde blitt informert om dette av kommunen.


Overfor lagmannsretten erkjente selgers eierskifteforsikringsselskap, Protector Forsikring, at det forelå en mangel etter avhendingsloven § 3-7 som følge av identifikasjon mellom selger og eiendomsmegleren. Lagmannsrettens vurdering var av den grunn begrenset til utmåling av prisavslag.

I salgsoppgaven ble loftet fremstilt som at arealet var godkjent som oppholdsrom, men at det var behov for oppgradering/innredning. Eiendomsmegler omtalte rommene som loftstue med kjøkken, bad og hobbyrom, og påpekte at loftet hadde et stort potensial. Arealet på loftet ble omtalt som P-rom av både eiendomsmegler og takstmann, noe som forsterket kjøpers forventning om at arealet var godkjent for varig opphold. Realiteten var imidlertid at arealet aldri hadde blitt godkjent som oppholdsrom, og at det kun ville kunne fungere som lagringsareal.


Lagmannsretten konkluderte med at meglers manglende opplysninger utgjorde en kjøpsrettslig mangel som gav kjøper rett til et forholdsmessig prisavslag etter avhendingsloven § 4-12, et prisavslag som har til formål å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet. I en vurdering av prisavslagets størrelse uttalte lagmannsretten at det er snakk om en utpreget skjønnsmessig vurdering som må forankres i prisnivået for sammenlignbare boliger og de verdivurderingene som er fremlagt i saken.


Etter en konkret vurdering, der det ble lagt vekt på uttalelser og vurderinger fra to takstmenn og én eiendomsmegler, satt lagmannsretten prisavslaget til kr 300 000 kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter.

logo.png
bottom of page