top of page
Post: Blog2_Post
  • Forfatterens bildeEspen Auberg

Tredjeparts eierskap i fotballspillere

Oppdatert: 16. mai 2022

Innledning

Inntil FIFA forbød tredjeparts eierskap av spillerens økonomiske rettigheter (TPO) i desember 2014, var TPO en vanlig finansieringsmodell som primært ble brukt av klubber som hadde begrensede økonomiske muskler sammenlignet med mer velstående klubber, og derfor trengte å stole på eksterne investorer for å konkurrere med de velstående klubbene i overgangsmarkedet. En typisk TPO-avtale involverte en investor som ville gi en fotballklubb penger, enten i forbindelse med en overgang eller når klubben generelt hadde mangel på penger, mot at investoren fikk en prosentandel av en spillers fremtidige overgangssum. Når spilleren så ble solgt til en ny klubb, ville overgangssummen bli delt mellom klubben og investoren basert på avtalen mellom de to. Fra investorenes synspunkt er forretningsmodellen basert på en tro på at spilleren vil utvikle sine fotballferdigheter og deretter føre til en økning i markedsverdien og fremtidig overgangssum.

TPI og TPO i et nøtteskall

Tredjeparts innflytelse (TPI) ble delvis forbudt av FIFA i 2001-utgaven av RSTP, art. 17.2 i den første utgaven uttaler at "rett til erstatning ikke kan tildeles en tredjepart". Selv om bestemmelsen er begrenset til kompensasjon for brudd på en kontrakt uten rettferdig grunn, viser den at FIFA hadde vært skeptisk til å gi tredjeparter innflytelse over overgang eller kontraktsrelatert kompensasjon. TPI-forbudet ble senere justert i 2008 med art. 18bis, tredjeparts innflytelse på klubber. Artikkelen sier at ingen klubb skal inngå en kontrakt som gjør det mulig for klubbene eller en tredjepart å skaffe seg muligheten til å påvirke i ansettelses- og overgangsrelaterte forhold, og at brudd på forbudet kan føre til disiplinære tiltak fra FIFAs disiplinærkomité. Forbudet mot TPI førte sjelden til undersøkelser fra FIFA, selv om det var ganske vanlig at avtaler mellom klubber og investorer gjorde det lettere for investorer å påvirke spilleroverganger.

Spesielt i Sør-Amerika og i Sør-Europa har bruken av TPI / TPO-avtaler vært en sentral del av en rekke klubbers overgangspolitikk. FC Porto er en av klubbene som har brukt TPO i en vellykket del av sin overgangspolitikk. Klubben har kjøpt en rekke talentfulle spillere, først og fremst fra Sør-Amerika, med økonomisk støtte fra investorer. Spillerne har blitt utviklet og deretter brukt i UEFA Champions League og UEFA Europa League, og tiltrukket interesse fra klubber som er villige til å betale store overgangssummer for å sikre disse spillerne. Et eksempel på spillere som har vært involvert i denne typen overganger, er Radamel Falcao som Porto kjøpte av River Plate i 2009 for 5,5 millioner euro og som ble solgt to år senere for 40 mill. Euro. Et annet eksempel er Hulk, som Porto kjøpte fra Tokyo Verdy for 5,5 mill. Euro i 2008, og solgte for 40 mill. Euro i 2012.

Den utbredte bruken av TPO-avtaler, særlig i Sør-Amerika og i Sør-Europa, førte til bekymring for interessekonflikt for personer med andeler i spillernes økonomiske rettigheter, som samtidig hadde formell eller uformell innflytelse over klubben eller spilleren i spørsmål. Det var også bekymring for at klubber kunne bli avhengige av slike investeringer, og at investorene ville tjene på vellykkede spillere i stedet for klubbene selv. I 2006 ble Carlos Tevez og Javier Mascherano, begge 22 år gamle landslagsspillere fra Argentina og to av de mest attraktive spillerne på den tiden, klare for den middelmådige Premier League-klubben West Ham til tross for interesse fra noen av de største klubbene i verden. Overgangene må sees i sammenheng med investeringsselskapene som eide de to spillernes økonomiske rettigheter.

Kampen mot tredjepartsinvestorer ble intensivert i desember 2014, da FIFA kunngjorde at de ville forby tredjeparts eierskap (TPO) fra mai 2015, og introdusere art. 18ter. Imidlertid fikk eksisterende TPO-avtaler lov til å fortsette til de gikk ut. I artikkelen heter det at “no club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.”

Art. 18ter i FIFA RSTP førte til en diskusjon om hvem som ble ansett som en tredjepart. Definisjonen av "tredjepart" i RSTP kunne forstås å inkludere spilleren som en "tredjepart", hvis han hadde sagt ja til en klausul i kontrakten som garanterte ham en prosentandel av hans fremtidige overgangsgebyr. FIFAs disiplinærkomité ble senere presentert for slike saker og fant at spillerne ikke kunne betraktes som tredjepart med hensyn til egne fremtidige overganger. Disse beslutningene fra FIFA disiplinærutvalg klargjorde spillerens stilling i forbindelse med egen overgang med hensyn til TPO, og førte til at FIFA endret definisjonen av "tredjepart" ved å utstede en ny versjon av FIFA RSTP, som trådte i kraft 1. juni 2019 Den nye definisjonen slo fast at tredjepart er “a party other than the player being transferred, the two clubs transferring the player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered.”

Brudd på forbudet mot TPI and TPO

Etter forbudet mot TPO i 2014, har FIFA intensivert sin etterforskning av mulige brudd på TPI- og TPO-bestemmelsene, hjulpet av dokumenter publisert av football leaks. FIFAs disiplinærkomité har sanksjonert Santos Futebol Clube fra Brasil og Sevilla FC i Spania med bøter for brudd på art. 18bis. Club Truidense fra Belgia og FC Twente i Nederland ble ilagt bøter for brudd på art. 18bis og 18ter. I det siste tilfellet hadde FC Twente inngått TPO-avtaler med fotballinvesteringsselskapet Doyen Sports. FIFA uttalte at “the club was found to be liable for entering into contracts that enabled a third party to influence the club in employment and transfer-related matters, failing to upload a TPO agreement into the library in TMS.”. Det kan legges til at det nederlandske fotballforbundet i ettertid har sett nærmere på andre avtaler mellom FC Twente og Doyen Sports, noe som førte til at FC Twente mistet lisensen til å spille i den nederlandske toppdivisjonen.

Doyen Sports var også involvert i en disiplinærsak mot den belgiske klubben FC Seraing. FIFAs disiplinærkomité sanksjonerte klubben med et overgangsforbud og en bot på 150 000 CHF for brudd på TPO og TPI-bestemmelsene. Disiplinærkomiteen fant at "“FC Seraing had sold part of the economic rights of several players to a third party and by having entered into contracts that enabled the third party to have influence on the club’s independence and policies in transfer-related matters.” CAS stadfestet avgjørelsen, selv om lengden på overgangsforbudet ble nedjustert.

FIFA har startet en prosess med å etablere et clearing house som et ledd i målet om å øke åpenheten. Hvis, eller når, et slikt clearing house blir etablert, vil alle betalinger knyttet til en overgang gå gjennom FIFA, noe som vil gjøre det vanskeligere å lage kreative avtaler som opprettholder TPO-avtaler.

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page